Belde Hakkında

Ahmetbey Beldemiz, Trakya'nın iki büyük ilinin (Kırklareli-Tekirdağ) bağlantı noktası, çevresindeki köyleri ile, 5 ilçenin komşusu olan nadir yerleşim yerlerinden biridir. (Paşaköy-Ergene-TEKİRDAĞ, Sofular-Saray-TEKİRDAĞ, Akıncılar-Vize-KIRKLARELİ, Sütlüce-Pınarhisar-KIRKLARELİ, Emirali-Lüleburgaz-KIRKLARELİ)

Sosyal, kültürel ve ticari bir merkez oluşu; Belediyecilik faaliyetleri, fabrika ve işletmeleri, sanayi sitesi, Aile Sağlığı Merkezi ve Eczanesi, Postane ve ATM hizmetleri, esnaf çeşitliliği ve semt pazarı ile çevresindeki Köy ve Beldeleri dahil ederek, toplamda 15.000 nüfusa hizmet vermektedir.

Belde ekonomisi ve ticareti, genelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 

E5 Karayolu civarındaki fabrikalar Belde halkına iş olanakları sağlamıştır. Ayrıca belde hudutları içinde de fabrikalar kurulması teşvik edilerek yeni iş olanakları yaratılmaya çalışılmıştır.

Beldemiz Sanayi Çarşısı, Beldenin ve yakın çevrenin tüm gereksinimlerine cevap verecek zenginlikte, 40 üzerinde Esnaf ve sanatkarlar ile hizmet vermektedir.

Tarih Araştırmacısı Koleksiyoner Mustafa GÜLTEKİN kaleminden Ahmetbey Tarihi;

Ahmetbey,  Kırklareli'nin  Lüleburgaz  ilçesine bağlı ve günümüzde köftesi  ve helvası ile meşhur bir Beldedir. Rakımı  (deniz seviyesi) 119 metredir. Yaklaşık 5000 nüfusu bulunmaktadır.                                                                                                                                  Ahmetbey Kasabası çok eski  devirlere uzanan  bir iskan geçmişine sahiptir. Çevresinde Traklara ait M.Ö. VI. Yüzyıldan kalma Tümülüsler (Trak kral veya kabile şefi  mezarları) bulunmaktadır.                                                                                                    Günümüzde kasabanın bulunduğu yerde, antik çağda Klaros isimli bir yerleşim yeri kurulmuştur. M.S. III. Yüzyılda şimdiki Lüleburgaz'da Piskoposluk Merkezi kurulduğunda Klaros'ta buranın tahıl ambarı durumundaydı. (1) Bütün Trakya gibi XIV. Yüzyılda Osmanlı hakimiyetine giren kasaba,  Ahmed  Bey adlı, muhtemelen bir Osmanlı  Akıncısı olan kişinin adıyla anılmaya başlandı. Bu dönemde kasabanın Müslümanlarla  meskün  hale geldiği anlaşılmaktadır. XVII. Yüzyıl ortalarında Ahmetbey Kasabası'na gelen ünlü seyyah Evliya Çelebi, burayı  bağlık bahçelik ve bir bahçesi bulunan 200 hanelik bir Müslüman köyü olarak anlatmaktadır. (2) Evliya  Çelebi'den sonra iki yüzyıl içinde Ahmetbey'in nüfus yapısı çok değişmiştir. Bu iki yüzyıl içinde Müslümanlar burayı terk  etmiş ve Hristiyan nüfus yerleştirilmiştir.                                                                                                                                  Ahmetbey Kasabası ile ilgili olarak önemli ve ilginç bir bilgi ise 1811'de Kırım Hanedanı Devlet Giray sultanına ait bir çiftlik bulunmaktaydı. 'Selatin-i Cengiziye'den Devlet Giray Sultanı'nın  Bergos kazasına tabi Ahmetbey çiftliğinden sabıkından ziyade ağnam.'  (3) Ne yazık ki günümüzde Devlet Giray Han'ın çiftliğine ve burada yaşadıklarına ait bir iz kalmamıştır. Oysaki yakın köylerde Giray Hanlara ait izler mevcuttur.                              Ahmetbey ile ilgili farklı bir bilgi ise köyde XIX. Yüzyılda Hoca Kerameddin Vakfı arazileri bulunmaktaydı. (4) Başbakanlık Osmanlı Arşivlerindeki köye ait 1846 yılı Temettuat Defterine göre Ahmetbey Halkının tamamı Hristiyandır. O yıllarda köy halkı sadece Rumlardan değil, Bulgarlardan da oluşmaktaydı. (5) Ahmetbey Kasabası ile ilgili yine önemli bir bilgi ise, köyde XIX. Yüzyıl Ortalarında Hagios  Yeorgios  ( Aya Yorgi )  adında büyük bir kilise bulunmaktaydı. Tarihi eskilere dayanan bu kilise 1836-37 yıllarında tadilat görmüştür. Ulaştığımız kaynaklara göre aradan 50 yıl sonra 1886 yılında Ahmetbey Aya Yorgi Kilisesi tekrardan tadilat geçirmiştir.                                                                                       Ahmetbey'deki son Hristiyan olan Rumlar 1922 yılında mübadele ile köyden ayrılınca Aya Yorgi Kilisesi uzun yıllar kullanılmamıştır,1940'lı yıllarda ise yıktırılıp yerine köy camii yapılmıştır. (6) Tüm Trakya'da olduğu gibi 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Harbinde köy işgal edilmiştir. Osmanlı tekrar buraları geri aldığında,1878'den sonra gelen muhacirlerle köyde uzun yıllardan sonra köyde tekrar Müslüman nüfus yerleşmeye başlamıştır. Köydeki Gacal diye nitelendirilenler 93 Harbi'nden sonra gelenlerdir. Kısaca bu tarihten itibaren 1922 yılına kadar köyde Rumlar- Bulgarlar ve Türkler beraber yaşamışlardır.   1912 Balkan Savaşı'nda yenilgiye uğrayan ordumuz Çatalca'ya kadar geri çekildiğinde bu seferde Ahmetbey 8  Ay kadar Bulgar İşgaline maruz kalmıştır. Ne yazık ki bu 8 ay boyunca 1878'den sonra Ahmetbey'e yerleşen Türklere işgalci Bulgar askerleri unutulmayan baskı ve zulümler yapmıştır. Daha sonra Osmanlı 1913'de Ahmetbey'i geri aldıktan sora ikinci kez tekrar Müslüman muhacirler köye yerleşmiştir.Bu sırada geri çekilen Bulgar Ordusu ile yaşayan Bulgar halkta köyü terk etmiştir.                                                     Aradan 7 yıl sonra ise köy bu seferde Yunan işgaline maruz kalmış, 1920-22 yılları arasındaki 2 yıl boyunca köyün Türk halkı işgalci Yunan ordusu tarafından baskı görmüştür. 8 Kasım 1922'de köy Türk ordusu tarafından geri alınmış, köyde kalan son Rum halkı ise 1924'te mübadeleyi beklemeden köyü terk etmiştir. Cumhuriyet dönemi ile beraber 1930,1951,1978, ve  1989'da gelen muhacirler Ahmetbey'e iskan edilmiştir.Ahmetbey, 1953 yılında belediye kurularak Lüleburgaz'a bağlı bir belde haline getirilmiştir.

Kaynaklar                                                                                      * Hakan Kırımlı, Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşim Yerleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012 (1) Nazif Karaçam, Efsaneden Gerçeğe Kırklareli (2) Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap (3) BOA Dosya No: 16 Gömlek  No: 760 Tarih: 02 /RA /1226 (Hicri) (4) BOA İrade-i Dahiliye Dosya No: 988 (5) BOA Defter No: 52, 53, Defter No: 300 (6) BOA Defter No:300 Dosya No:988 (7) Resmi Gazetesi  Tarih: 10/09/1953 Lüleburgaz İlçesine Bağlı Ahmetbey Belediyesi Kurulması.                     

Birimler