Belde Tarihi

Tarihi Traklara kadar uzanır. Bölgenin önemli yerleşim merkezlerinden biridir. MÖ 700-600'de burada Trak kavminin yaşadığına ilişkin anıt mezarlar (tümülüsler) bulunmaktadır. Belde; Trak, Helen, Roma ve Bizans dönemlerini yaşadı; Lüleburgaz, Piskoposluk merkezi iken Ahmetbey buraya bağlı bir Ekabir çiftliği idi. Ahmetbey 1361 yılında, Bizanslılar'dan Osmanlıların yönetimine geçti. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde, 1650'li yıllarda buraya geldiğinde Ahmetbey'in bağlık, bahçelik bir çiftlik ve müslüman köyü olduğunu yazmaktadır. Beldenin ismini de çiftlik sahibi Ahmetbey'den aldığı bilinmektedir. Ahmetbey, Osmanlılar döneminde birçok kez düşman saldırısına uğramış, işgal altında kalmıştır. 1829 ve 1878 yıllarında iki kez Rus işgalinde ve 1912-1913 Balkan bozgunundaki Lüleburgaz Muharebeleri'nde çok acılar yaşanmıştır. Belde, 1920-1922 yıllarında da Yunan işgali altında kalmış ancak her seferinde Ahmetbey halkı düşmana direnmiş, milli mücadeleye destek vermiştir. Bu sırada önemli ölçüde mal ve can kaybı yaşamıştır. Ahmetbey, 8 Kasım 1922'de kurtarılmıştır. Beldenin bugünkü sakinlerinin büyük bölümü 1878'deki Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'dan göç etmişlerdir.

Birimler